Kế hoạch và lich thi học kỳ 2

Thứ năm - 21/04/2016 08:08

PHÒNG GD – ĐT Tp. THỦ DẦU MỘT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

       
 
   
 

 

 

 

Số:     /KH- HP                                                           Hoà Phú, ngày 01  tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIEÅM TRA HOÏC KYØ 2

(Naêm hoïc: 2015-2016)

 

Căn cứ  công văn số: 86/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 25/1/2016 của Sở GD–ĐT Bình Dương và công văn số : 231/PGDĐT-PT ngày : 29/ 3/ 2016 của phòng GD-ĐT Tp. Thủ Dầu Một “V/v Kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015–2016”

Hiệu trưởng trường THCS Hòa Phú thông báo đến toàn thể GV – HS kế họach ôn tập và kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015 – 2016, như sau:

            I. VỀ ÔN TẬP:

Nội dung ôn tập là kiến thức trong chương trình sau học kỳ 1 đến thời điểm kiểm tra HK2. Ngoài ra đối với khối 9 đảm bảo chất lượng, chuẩn bị kiến thức cho thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

GVBM lên kế họach ôn tập cho HS để kỳ kiểm tra đạt chất lượng tốt.

          II.TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 2:

                1/ Đề kiểm tra HK2:

 • Sở GD-ĐT TP TDM ra đề kiểm tra  môn: 
 • +  Văn, Toán và Tiếng Anh 6,7,8,9 và thực hiện kỹ năng nghe hiểu và nói khối 6 theo quy định tại công văn : 1796/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2014 của Sở GD–ĐT Bình Dương.

 • Phòng GD-ĐT TP TDM ra đề:
  • Khối 8,9 : Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý
  • Khối 6,7 : Các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử và Địa lý

  Thời lượng các môn Phòng ra đề : Văn và Toán 90 ph; các môn còn lại 45ph

  - Trường sẽ ra đề kiểm tra các môn còn lại thời lượng 45ph

 • Dạng đề kiểm tra học kỳ2 :
 •  - Văn, Toán, Sử, Địa  theo hình thức tự luận

  - Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa học, Sinh học  theo hình thức  trắc nghiệm kết hợp với tự luận ( TL 7- TNKQ 3 )

   

 • Thời lượng kiểm tra:
  • Các môn : Văn 9 , Toán 9 : 90 phút, các môn còn lại  Sớ ra đề 60 phút
  • Các môn Phòng GDĐT ra đề   45 phút
  • Các môn Trường ra đề :  các môn còn lại 45 phút

  2/ yêu cầu đề kiểm tra

  - Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu:

                          + Kiểm tra dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của HS trong phạm vi môn học, vừa sức HS.

                          + Phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và trọng tâm chương trình, thể hiện đúng mức độ về yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình GDPT được xác định trong chương trình và SGK của từng môn. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót. 

                          + Phân lọai được trình độ HS và đánh giá đúng thực chất quá trình dạy và học. Tránh trường hợp tiêu cực trong khâu ra đề, coi chấm thi.

             3.Kiểm tra nghe và nói Tiếng Anh

                        3.1 Kiểm tra  kỹ năng nghe:

  • Hình thức kiểm tra : Nghe và thực hiện theo yêu cầu của đề kiểm tra đã được giới thiệu năm học 2012- 2013( điểm 1,5/10)

                       3.2 Kiểm tra kỹ năng nói:

       - Hình thức kiểm tra: học sinh khối 6  bốc thăm đề tài, chuẩn bị, trình bày hoặc từng cặp học sinh nhìn tranh, trình bày và 2 giám khảo chấm trực tiếp.

       - Nội dung nói: đề tài từ các chủ đề đọc hiểu trong sách giáo khoa hiện hành.( điểm 1,5/10)

   

   4/ Lịch tổ chức kiểm tra:

  - Thời gian kiểm tra khối lớp 9 từ ngày : 25/4/2016  đến ngày : 2/5/2016. Lịch kiểm tra cụ thể kèm theo.

  - Thời gian kiểm tra khối lớp 6,7,8 từ ngày : 9/5/2016  đến ngày : 16/5/2016. Lịch kiểm tra cụ thể kèm theo.

  - Khối 9 : Riêng các môn Thể dục, Mỹ thuật, GDCD, Công nghệ thi từ 18/4/2016  đến 23/4/2016  )

  - Khối 6,7,8 : Riêng các môn Thể dục, Tin học, Nhạc, Mỹ thuật, kiểm tra nói Anh 6,7 thi từ  2/5 đến 7/5/2016  )

  III. CÁC QUI ĐỊNH KHI TỔ CHỨC KIỂM TRA:

  1/ Sọan đề thi:

              - Mỗi GVBM ra đề thi: mỗi môn/ khối lớp:( bộ đề thi  + đáp án )  riêng biệt, có ma trận, thang điểm, rõ ràng, chính xác, nghiêm nhặt đến 0,25 điểm

              - Các môn Phòng ra đề thì GVBM ra đề thi: mỗi môn / khối lớp: 1 bộ đề thi tham khảo nộp về tổ trưởng duyệt  ngày 7/4/2016. Các tổ trưởng duyệt đề, chỉnh sửa cho chính xác và nộp về PHT (kèm theo đĩa USB chứa bộ đề thi + đáp án) để nhà trường nộp  PGD 14/4/2016. (Mỗi bộ đề thi đều có ghi ngày, tháng, năm và họ tên, chữ ký GVBM, Tổ trưởng).

             - Đề thi các môn sau khi tổ trưởng duyệt gởi qua gmail : emhoaphu@gmail.com đúng thời gian qui định trên.

              - Các môn trường ra đề : (02 đề thi + đáp án rõ ràng) nộp về tổ trưởng duyệt trước ngày 14/4/2016. Các tổ trưởng duyệt đề, chỉnh sửa cho chính xác và nộp về PHT (kèm theo đĩa USB chứa bộ đề thi + đáp án) hạn chót trước ngày 14/4/2016 (Mỗi bộ đề thi đều có ghi ngày, tháng, năm và họ tên, chữ ký GVBM, Tổ trưởng).

  - HT và PHT chịu trách nhiệm duyệt đề lần cuối và chọn đề để cho kiểm tra; chịu trách nhiệm in ấn đề kiểm tra đảm bảo kỳ thi và bảo mật đến giờ thi môn đó.

                          2/ Trước khi kiểm tra:

  - Thông báo đến GV & HS kế họach ôn tập và lịch tổ chức kiểm tra.

  - Ra các quyết định phân công CBGV ra đề thi, coi, chấm thi, cắt phách bài thi, …

  - Chuẩn bị đầy đủ và chu đáo về CSVC để đảm bảo coi, chấm thi nghiêm túc.

  - GVCN sinh họat HS về nội qui, qui chế kiểm tra, tránh tình trạng quay cóp, gian lận  trong kiểm tra HK I .

                          3/ Trong khi kiểm tra:

  - Tổ chức coi thi bình thường, nhẹ nhàng, chu đáo, không gây căng thẳng nhưng phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp GV & HS vi phạm qui chế thi.

  - Quản lý đầy đủ và chặt chẽ các lọai hồ sơ, bài kiểm tra không để mất mát hoặc xảy ra các trường hợp tiêu cực.

  - CBGV được phân công trong buổi thi phải đảm bảo đúng giờ theo qui định.

  - Trong giờ coi thi, giám thị không được làm việc riêng như chấm bài, vào điểm hoặc đọc sách, báo , … và ngồi đúng vị trí qui định của từng giám thị. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài mới thu bài HS, kiểm tra bài thi kỹ, đầy đủ và mang về VP nộp cho HT, PHT.

                          4/ Sau khi kiểm tra:

  - HT, PHT và văn thư quản lý, giao bài cho GVBM chấm  (Bài thi được cắt phách theo qui định), không chấm bài của lớp mình đang giảng dạy. Sau khi chấm xong, tổ chức hồi phách trả lại theo lớp và lên điểm.

  - GVCN chịu trách nhiệm tính điểm TBCM học kỳ và đánh giá xếp lọai HS theo đúng thông tư 58 của Bộ GD & ĐT ban hành

  IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

  - Sau thi, GVBM và GVCN khối 9 nộp các báo cáo thống kê (theo mẫu) về VP- BGH chậm nhất ngày 4/5/2016

  - Sau thi, GVBM và GVCN khối 6,7,8 nộp các báo cáo thống kê (theo mẫu) về VP- BGH chậm nhất ngày 17/5/2016

   

   Riêng GVCN gởi danh sách HS giỏi, HS tiên tiến về VP ngày 17/5/2016. Mỗi loại danh sách làm riêng một tờ giấy theo qui định có ghi rõ ĐTBhk, xếp lọai hạnh kiểm, học lực. Cuối danh sách có tổng kết, ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên và chữ ký GVCN.

             Tổ VP chịu trách nhiệm đóng tập đề thi, đáp án các môn thi và tổng hợp đóng tập các biểu mẫu báo cáo nộp về phòng GD&ĐT Tp. Thủ Dầu Một vào ngày 17/5/2016.

                                                                                                              KT. Hiệu trưởng

                                                                                                                          PHT

   

   

                                                                                                              NGUYỄN VĂN EM

   

   

   

   

   

   

  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2  KHỐI 9

  (Năm học: 2015-2016)

  Thời gian kiểm tra: Từ ngày 25/4/2016 đến hết ngày 2/5/2016

  Lịch kiểm tra  cụ thể như sau: CA SÁNG

  Khối

  Thứ, Ngày

  KL7
   

  KL8
   

  KL9
  (Sáng)

  KL6
   

  HAI
  25/4/2016

   

   

  NGỮ VĂN

  VẬT LÝ

   

  BA
  26/4/2016

   

   

  LỊCH SỬ

  SINH HỌC

   


  27/4/2016

   

   

  TOÁN

  HÓA

   

  NĂM
  28/4/2015

   

   

  NGHỈ

   

  SÁU
  29/4/2016

   

   

  TIẾNG ANH

  ĐỊA LÝ

   

            * Sáng tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 6 giờ 30  phút, đúng 7 giờ mở bì đề thi môn thứ nhất tại phòng HĐ và 7 giờ 10 phút phát đề tại lớp.

   * Chiều tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 12 giờ 30 phút, đúng 12 giờ 45 phút mở bì đề thi  môn thứ nhất tại phòng HĐ và 12 giờ 55 phát đề tại lớp.

  * Nghỉ giải lao giữa 2 môn thi là 10 phút.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 KHỐI 6,7,8

  (Năm học: 2015-2016)

  Thời gian kiểm tra: Từ ngày 9/5/2016 đến hết ngày 16/5/2016

  KHỐI 6 : CA SÁNG

  KHỐI 7,8 : CA CHIỀU

  Khối

  Thứ, Ngày

  KL7
  (Chiều)

  KL8
  (Chiều)

  KL9
  (Sáng)

  KL6
  (Sáng)

  HAI
  9/5/2016

  NGỮ VĂN

  SINH HỌC

  HÓA HỌC

  LỊCH SỬ

   

  NGỮ VĂN

        VẬT LÝ

  BA
  10/5/2015

   

  NGỮ VĂN

  SINH HỌC

   

  TOÁN

  ĐỊA LÝ


  11/5/2016

  TOÁN

  ĐỊA LÝ

  GDCD

  CÔNG NGHỆ

   

  TIẾNG ANH

  SINH HỌC

  NĂM
  12/5/2016

  GDCD

  CÔNG NGHỆ

  TOÁN

  ĐỊA LÝ

   

  LỊCH SỬ

   

  SÁU
  13/5/2016

  TIẾNG ANH

  LỊCH SỬ

   

   

  GDCD

  CÔNG NGHỆ

  BẢY

  14/5/2016

  VẬT LÝ

  TIẾNG ANH

  VẬT LÝ

   

   

              * Sáng tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 6 giờ 30  phút, đúng 7 giờ mở bì đề thi môn thứ nhất tại phòng HĐ và 7 giờ 10 phút phát đề tại lớp.

   * Chiều tập trung có mặt tại phòng HĐ lúc 12 giờ 30 phút, đúng 12 giờ 45 phút mở bì đề thi  môn thứ nhất tại phòng HĐ và 12 giờ 55 phát đề tại lớp.

  * Nghỉ giải lao giữa 2 môn thi là 10 phút.


  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc


  Thăm dò dư luận

  Bạn biết gì về NukeViet 3?

  Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập13
  2. Hôm nay109
  3. Tháng hiện tại10,122
  4. Tổng lượt truy cập343,291
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây